Close

Zajęcia dodatkowe

 Język angielski
Religia
Spotkania z muzyką, tańcem i śpiewem
Przedszkoliada
Logopedia
Elementy judo i gimnastyki
Zumba
Grupa niebieska
Piątek
10.00 – 10.30
Poniedziałek
12.15-12.30
Piątek 9.30-9.45
Czwartek
9.15 – 9.30
Środa 13.00-13.30
Środa 13.30 – 14.00


Dla dzieci objętych terapią, w trakcie trwania zajęć:
Wtorek
8.00 – 15.00 
Środa
8.00 – 15.00
Czwartek
8.00 – 15.00
Poniedziałek
13.45-14.25
Piątek
13.45-14.25

Wtorek
15.30-16.00
Grupa czerwona
Środa
10.00-10.30
Poniedziałek
12.00-12.15
Piątek 9.45-10.00
Czwartek
9.00 – 9.15
Grupa zielona
Wtorek
10.00-10.30
Poniedziałek
13.10-13.40
Czwartek
13.30-14.00
Czwartek
8.00 – 8.30
Grupa żółta
W trakcie zajęć
Wtorek
14.00-14.30
Czwartek
14.00-14.30
Czwartek
8.30 – 9.00

 

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Religia 12.15-12.30
        Sp. z muzyką 9.15 – 9.30
Religia 9.30-9.45

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
        Religia 12.00-12.15
 Angielski 10.00-10.30
       Sp. z muzyką 9.00– 9.15
Religia 9.45-10.00

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Religia 13.10-13.40
Angielski 10.00-10.30
Zaj. muzyczno-ruchowe
od 13.00


       Sp. z muzyką 8.00-8.30
       Religia 13.30-14.00
 

 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Angielski w trakcie zajęć
Religia 14.00-14.30
 Sp. z muzyką 8.30-9.00
Malarstwo od 13.00
Religia 14.00-14.30
Angielski w trakcie zajęć