Close

Marzec 13, 2016

Ratownicy medyczni w przedszkolu

11 marca w naszym przedszkolu gościli ratownicy medyczni z Państwowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dzieci chętnie uczą się jak ratować ludzkie życie i jak szybko działać w sytuacjach zagrożenia. Na spotkaniu dzieci uczyły się bandażować rany, usztywniać złamane kończyny, przeprowadzać masaż serca. Zobaczyły z bliska karetkę pogotowia. Utrwaliły sobie, jak alarmować pogotowie ratunkowe.