Close

Rozbudzamy w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie szacunku wobec tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych.

Nasze dzieci potrafią wyrażać siebie w różnorodnych formach twórczości. Kształtują umiejętności: plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie i taneczne.

W świecie pełnym zagrożeń chcemy wyzwolić u wychowanków pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.


Oferujemy dzieciom naszą wiedzę, doświadczenie, miłą atmosferę i bogatą ofertę edukacyjną.

Ogłoszenia

Drodzy Rodzice Starszaków – zdjęcia z uroczystości zakończenia przedszkola są do odebrania w gabinecie dyrektora lub intendenta.

W okresie od 26 czerwca 2017r. do 28 lipca 2017r. przedszkole prowadzić będzie dyżur wakacyjny. 

Ze względu na szkolenia nauczycieli, ilość miejsc ograniczona (24). Z dyżuru mogą skorzystać dzieci obojga rodziców pracujących. Zainteresowanych prosimy o deklarację pobytu dziecka w przedszkolu w tym okresie, wraz z potwierdzeniem zatrudnienia z zakładu pracy, bezpośrednio u dyrektora przedszkola.

Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Pod Kasztanami” informuje, że Żłobek z dniem 11 sierpnia 2017 roku kończy swą działalność. W pomieszczeniu przeznaczonym obecnie na żłobek zostanie utworzony nowy oddział przedszkolny – dla najmłodszych dzieci w wieku 2,5 do 3-go roku życia. Powodem tej decyzji jest brak sali dla tej grupy wiekowej oraz zapotrzebowanie na przyjęcie dzieci do przedszkola, które jest o wiele większe niż zapotrzebowanie na usługi żłobkowe.

Aktualności

„Dobry początek jest już niemałym osiągnięciem”. /Sokrates/

Nasza wizja


Tworzymy to miejsce, by dać dzieciom przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Pomysłowość, energia, radośći entuzjazm to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.Jesteśmy przekonane, że nasze dzieci będą w przyszłości samodzielne i otwarte na otaczający je świat.


Nasza misja

Każde dziecko jest dla nas ważne.
Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. 

Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole: są otwarte, twórcze i spontaniczne, znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. 

Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i dzieciom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.

Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.