Close

Rozbudzamy w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie szacunku wobec tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych.

Nasze dzieci potrafią wyrażać siebie w różnorodnych formach twórczości. Kształtują umiejętności: plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie i taneczne.

W świecie pełnym zagrożeń chcemy wyzwolić u wychowanków pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.


Oferujemy dzieciom naszą wiedzę, doświadczenie, miłą atmosferę i bogatą ofertę edukacyjną.

Informujemy, że I. etap rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/19
będzie trwał od 15 stycznia do 9 marca 2018 r.

Kryteria rekrutacyjne w I etapie postępowania rekrutacyjnego

Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” 
w Zbylitowskiej Górze i ich rodzeństwo – Priorytet

  1. Miejsce zamieszkania dziecka w miejscowości Zbylitowska Góra oraz kolejność zgłoszeń dzieci zamieszkałych w tej miejscowości.

  2. Niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawność obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

  3. Wielodzietność rodziny kandydata.

  4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

  5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Aktualności

Jasełka

Grupa Starszaków przygotowała wraz z panią wychowawczynią jasełka. Dzieci przedstawi…
Więcej

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy to dla nas okazja, by się przebrać w odlotowe stroje i zatańczyć w r…
Więcej

Konkurs jesienny

W konkursie na najciekawszą zabawkę wykonaną z darów jesieni wzięły udział dzieci w…
Więcej

„Dobry początek jest już niemałym osiągnięciem”. /Sokrates/

Nasza wizja



Tworzymy to miejsce, by dać dzieciom przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Pomysłowość, energia, radośći entuzjazm to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.Jesteśmy przekonane, że nasze dzieci będą w przyszłości samodzielne i otwarte na otaczający je świat.



Nasza misja

Każde dziecko jest dla nas ważne.
Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. 

Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole: są otwarte, twórcze i spontaniczne, znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. 

Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i dzieciom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.

Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.