Close

Rozbudzamy w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie szacunku wobec tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych.

Nasze dzieci potrafią wyrażać siebie w różnorodnych formach twórczości. Kształtują umiejętności: plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie i taneczne.

W świecie pełnym zagrożeń chcemy wyzwolić u wychowanków pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.


Oferujemy dzieciom naszą wiedzę, doświadczenie, miłą atmosferę i bogatą ofertę edukacyjną.

Ogłoszenia

Informujemy, że I. etap rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/19 będzie trwał od 15 stycznia do 9 marca 2018 r.

Kryteria rekrutacyjne w I etapie postępowania rekrutacyjnego

Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze i ich rodzeństwo – Priorytet

 1. Miejsce zamieszkania dziecka w miejscowości Zbylitowska Góra oraz kolejność zgłoszeń dzieci zamieszkałych w tej miejscowości.

 2. Niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawność obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 3. Wielodzietność rodziny kandydata.

 4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

 5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Osobowość Roku 2017

Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola
„Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze składa

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy oddali głosy w plebiscycie Gazety Krakowskiej Osobowość Roku 2017
236 głosów to wspaniały wynik!!!

AKADEMIA RODZICA


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu AKADEMIA RODZICA, które odbędzie się 28 lutego o godz. 17:00. Tematem, który będzie przedstawiony w formie warsztatowej jest „Specjalistyczna pomoc dziecku w Przedszkolu i poza nim”. 

Porozmawiamy o:

 • zmianach jakie nastąpiły w rozporządzeniu o udzielaniu pomocy pedagogiczno – psychologiczej
 • obawach rodziców związanych z badaniem w Poradni
 • zajęciach specjalistycznych w Przedszkolu 
 • zajęciach specjalistycznych poza Przedszkolem
 • metodach pracy z dzieckiem

Warsztaty prowadzone będą przez:

 • Panią Magdalenę Trendotę – Logopedę, Dogoterapeutę
 • Panią Justynę Łabędź – Logopedę, Oligofrenopedagoga
 • Panią Jowitę Czekańską – Asystenta Osoby Niepełnosprawnej  Oligofrenopedagoga

 Prosimy o wpisywanie się chętnych rodziców na listy uczestników znajdujące się tablicy informacyjnej każdej z grup.


Aktualności

Nasze zabawki

Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w książki, zabawki i gry. W tym tygodni…
Więcej

„Dobry początek jest już niemałym osiągnięciem”. /Sokrates/

Nasza wizjaTworzymy to miejsce, by dać dzieciom przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Pomysłowość, energia, radośći entuzjazm to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.Jesteśmy przekonane, że nasze dzieci będą w przyszłości samodzielne i otwarte na otaczający je świat.Nasza misja

Każde dziecko jest dla nas ważne.
Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. 

Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole: są otwarte, twórcze i spontaniczne, znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. 

Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i dzieciom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.

Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.