Close

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka, a także całość jego zdolności psychicznych”


Maria Montessori

„Każde dziecko jest wyjątkowe…”

Maria Montessori uważała, że każde dziecko jest wyjątkowe, ponieważ posiada własną osobowość, indywidualny rytm rozwoju, cechy charakteru i swoje własne ograniczenia. 

Zauważyła, że dziecko w wieku od urodzenia do 6 lat posiada chłonny umysł, który przyswaja wrażenia i doświadczenia tak jak gąbka chłonie wodę.

Program Montessori realizuje wszystkie potrzeby rozwojowe dzieci

 • Uczy przez działanie
 • Dba o aktywność fizyczną i ruch na powietrzu
 • Pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu siebie
 • Uczy serdeczności i bliskiego kontaktu
 • Daje możliwość wyboru.
 • Wspiera działanie twórcze
 • Daje realne wyzwania
 • Identyfikuje i nazywa stany emocjonalne
 • Uczy prawidłowych relacji z innymi
 • Rozwija koncentrację, wytrwałość, cierpliwość
 • Nakierowany jest na indywidualny tok rozwoju

Dowiedz się więcej