Close

Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze
6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy         dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:00–8:30
Zabawa ruchowa.
8:30–8:45
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:45–9:15
Śniadanie.
9:15–10:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zajęcia i zabawy dydaktyczne, tematyczne, zajęcia umuzykalniające.
10:00-11:45
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:45–12:00
Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00–12:30
Obiad.
13:00–14:15
Odpoczynek poobiedni.
14:15–14:40
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14:40–14:55
Podwieczorek.
14:55–16:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
Dzieci starsze
6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wg inwencji dzieci: tematyczne, dydaktyczne. Indywidualna praca z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8:00–8:30
Zabawa ruchowa.
8:30–8:45
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:45–9:15
Śniadanie.
9:15–10:00
Zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne.
10:00-11:45
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, dyżury. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
12:00–12:30
Obiad.
13:00–14:15
Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości  z zajęć edukacyjnych. Pobyt na świeżym powietrzu.
14:15–14:40
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14:40–14:55
Podwieczorek.
14:55–16:30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza, indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.
Montessori
6.30–8.00
Odział zbiorczy. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wg inwencji dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8.00–11.00
I praca własna z materiałem Montessori wg indywidualnego planu oraz zainteresowań dziecka. W trakcie pracy własnej odbywa się II śniadanie.
10.30–11.30
Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez nauczyciela dla całej grupy: zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30–12.30
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
12.30–13.00
Obiad
13.00–14.40
Relaksacja. Czytanie książek. II praca własna materiałem Montessori wg indywidualnego planu oraz zainteresowań dziecka. Pobyt na świeżym powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku.
14.40–14.55
Podwieczorek
14.55–16.30
Oddział zbiorczy. Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza, indywidualna. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.
Zajęcia dodatkoweangielski

religia

rytmika

piłka

logopedia

aikido

Grupa I niebieska

Poniedziałek i środa 8.00 – 8.15

Poniedz. i czwartek 12:30 – 12.45

Czwartek 

9.15 – 9.30

Dla dzieci objętych terapią, w trakcie trwania zajęć:

Wtorek 

9.15 – 15.15

Środa 

8.00 – 11.00

Czwartek

 9.15 – 15.15

Grupa II czerwona

Poniedziałek i piątek 8.15 – 8.30

Poniedz. i czwartek 12:45 – 13.00

Czwartek 

9.00 – 9.15

Grupa III zielona

Środa i piątek 

8.15 – 8.30

Poniedz. i czwartek 13.00 – 13.15

Czwartek 

8.00 – 8.30

Środa 14.00 – 14.30

Wtorki i piątki 

(dwie grupy)

I grupa 13.10-13.50

II grupa 13.50-14.30

Grupa IV żółta

W trakcie zajęć

Poniedz. i czwartek 13.45 – 14.15

Czwartek 

8.30 – 9.00

Środa 13.30 – 14.00

Grupa V pomarańczowa

Wtorek i czwartek 8.00 – 8.30

Poniedz. i czwartek 13.15 – 13.45

Czwartek 

9.30 – 10.00

Środa 13.00 – 13.30Gr. I

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Angielski 8.00 – 8.15 

Religia 12:30 – 12.45

Angielski 8.00 – 8.15

Zajęcia logopedyczne grupowe 10.00-10.30

Religia 12:30 – 12.45

Rytmika 9.15 – 9.30

Gr. II

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Angielski 8.15 – 8.30 

Religia 12:45 – 13.00

Religia 12:45 – 13.00

Rytmika 9.00 – 9.15

Zajęcia logopedyczne grupowe 10.00-10.30

Angielski 8.00 – 8.15

Gr. III

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Religia 13.00 – 13.15

Aikido

Angielski 8.15 – 8.30

Piłka 14.00 – 14.30

Religia 13.00 – 13.15

Rytmika 8.00 – 8.30 

Angielski 8.15 – 8.30

Aikido

Gr. IV

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Angielski w trakcie zajęć Religia 13.45 – 14.15

Aikido

Piłka 13.30 – 14.00

Religia 13.45 – 14.15

Rytmika 8.30 – 9.00

Angielski w trakcie zajęć

Aikido

Gr. V

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Religia 13.15 – 13.45

Angielski 8.00 – 8.30

Aikido

Piłka 13.00 – 13.30

Angielski 8.00 – 8.30

Religia 13.15 – 13.45

Rytmika 9.30 – 10.00

Aikido