Close

Ramowy rozkład dnia

Montessori
6.30 – 8.00
Oddział zbiorczy. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wg inwencji dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8.00 – 11.00
I praca własna z materiałem Montessori wg indywidualnego planu oraz zainteresowań dziecka. W trakcie pracy własnej odbywa się II śniadanie.
10.30 – 11.30
Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez nauczyciela dla całej grupy: zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.30
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
12.30 – 13.00
Obiad
13.00 – 14.40
Relaksacja. Czytanie książek. II praca własna materiałem Montessori wg indywidualnego planu oraz zainteresowań dziecka. Pobyt na świeżym powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku.
14.40 – 14.55
Podwieczorek
14.55 – 16.30
Oddział zbiorczy. Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza, indywidualna. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.