Close

Październik 16, 2017

Festiwal Kultury dziecięcej w Zgłobicach

10 września w Szkole Podstawowej w Zgłobicach odbył się Festiwal Kultury Dziecięcej pod hasłem: ,,Mali giganci”. Przedszkolaki z terenu gminy Tarnów, prezentowały na scenie występy artystyczne. Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały taniec pt. ,,Smerfny rap”. Artystów oceniało jury, przyznając wszystkim najwyższe oceny. Przedszkolaki otrzymały hot-dogowy poczęstunek. Wójt Grzegorz Kozioł wręczył wszystkim uczestnikom wspaniałe pamiątki i nagrody.