Close

AKADEMIA RODZICA

WARSZATOWE ZAJĘCIA DLA RODZICÓW:

 • „BUDOWANIE U DZIECKA POZYTYWNEGO OBRAZU SAMEGO SIEBIE”
 • „POROZMAWIAJ ZE MNĄ” – O POTRZEBIE  ROZMAWIANIA
 • Z DZIEĆMI
 • „AGRESJA RODZI AGRESJĘ” ­­
 • „ROZSĄDNIE O OGLĄDANIU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH”
 • I WIELE INNYCH . . .

Rodzicu! Naucz się stawiać pytania. Opanuj sztukę słuchania.

BĄDŹ ARCHITEKTEM WIARY W SIEBIE…

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na cykl spotkań z serii AKADEMIA RODZICA.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 28 września o godz. 17:00. Zajmiemy się „Budowaniem u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”.

ZAPRASZAMY

„Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił”

(Paulo Coelho)

    Warsztaty z serii Akademia Rodzica służą wsparciu rodziców w niezwykle trudnym procesie wychowania dzieci. Dostarczają cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach. Warsztaty są też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. Cykl Akademia Rodzica składa się z 9 tematów, z których każdy prezentowany będzie raz w miesiącu i przedstawiony zostanie przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

    Pierwszy z tematów Akademii Rodzica nosi tytuł „Budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”. Warsztaty  te poprowadzi Pani Bożena Cynarski – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI (Sensoryczna Integracja), pasjonatka pracy z dziećmi.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 28 września o godzinie 17:00. Prosimy, by zgłaszać  chęć uczestnictwa w warsztatach  do wychowawców grup przedszkolnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Dowiedz się więcej

Wyprawka

W trosce o zapewnienie dzieciom komfortu podczas pobytu w naszym Przedszkolu prosimy o zaopatrzenie ich w następujące przedmioty:

 • Suche chusteczki higieniczne
 • Szczoteczka i pasta do ząbków, kubeczek
 • Odzież na zmianę (w tym min. 2 pary rajstop i majtek)
 • Obuwie domowe
 • Kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy (wiosna, lato, jesień)

Prosimy o podpisanie każdej rzeczy należącej do dziecka oraz zadbanie o to, by odzież na zmianę była dostosowana do pory roku i wzrostu dziecka.