Close

Akademia rodzica

WARSZATOWE ZAJĘCIA DLA RODZICÓW:

  • „BUDOWANIE U DZIECKA POZYTYWNEGO OBRAZU SAMEGO SIEBIE”
  • „POROZMAWIAJ ZE MNĄ” – O POTRZEBIE  ROZMAWIANIA
  • Z DZIEĆMI
  • „AGRESJA RODZI AGRESJĘ” ­­
  • „ROZSĄDNIE O OGLĄDANIU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH”
  • I WIELE INNYCH . . .

Rodzicu! Naucz się stawiać pytania. Opanuj sztukę słuchania.

BĄDŹ ARCHITEKTEM WIARY W SIEBIE…

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na cykl spotkań z serii AKADEMIA RODZICA.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 28 września o godz. 17:00. Zajmiemy się „Budowaniem u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”.

ZAPRASZAMY

Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił

(Paulo Coelho)

    Warsztaty z serii Akademia Rodzica służą wsparciu rodziców w niezwykle trudnym procesie wychowania dzieci. Dostarczają cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach. Warsztaty są też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. Cykl Akademia Rodzica składa się z 9 tematów, z których każdy prezentowany będzie raz w miesiącu i przedstawiony zostanie przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

    Pierwszy z tematów Akademii Rodzica nosi tytuł „Budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”. Warsztaty  te poprowadzi Pani Bożena Cynarski – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI (Sensoryczna Integracja), pasjonatka pracy z dziećmi.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 28 września o godzinie 17:00. Prosimy, by zgłaszać  chęć uczestnictwa w warsztatach  do wychowawców grup przedszkolnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY