Close

Rozbudzamy w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie szacunku wobec tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych.

Nasze dzieci potrafią wyrażać siebie w różnorodnych formach twórczości. Kształtują umiejętności: plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie i taneczne.

W świecie pełnym zagrożeń chcemy wyzwolić u wychowanków pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.


Oferujemy dzieciom naszą wiedzę, doświadczenie, miłą atmosferę i bogatą ofertę edukacyjną.

Ogłoszenia

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU DZIECI
W PRZEDSZKOLU

Na stronie internetowej www.przedszkolepodkasztanami.pl mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia dzieci. Dokumenty do pobrania w formacie PDF zawierają: zakres ubezpieczenia, ogólne warunki, skrótowy opis ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

WAŻNE:

Składkę w wysokości 36 zł (18 za drugie dziecko) należy wpłacać na konto przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września. Po tej dacie nie będzie możliwości ubezpieczenia grupowego dziecka w przedszkolu.

Więcej
INFORMACJA O UBEZPIECZENIU DZIECI
W ŻŁOBKU

Na stronie internetowej www.przedszkolepodkasztanami.pl mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia dzieci. Dokumenty do pobrania w formacie PDF zawierają: zakres ubezpieczenia, ogólne warunki, skrótowy opis ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

WAŻNE:

Składkę w wysokości 36 zł (18 za drugie dziecko) należy wpłacać na konto żłobka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września. Po tej dacie nie będzie możliwości ubezpieczenia grupowego dziecka w żłobku.

Więcej

Aktualności

„Dobry początek jest już niemałym osiągnięciem”. /Sokrates/

Nasza wizja
Tworzymy to miejsce, by dać dzieciom przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Pomysłowość, energia, radość

i entuzjazm to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.Jesteśmy przekonane, że nasze dzieci będą

w przyszłości samodzielne i otwarte na otaczający je świat.

Nasza misja
Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. 

Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole: są otwarte, twórcze i spontaniczne, znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. 

Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i dzieciom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.

Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.