przedszkole pod kasztanami
Droga Mamo i Drogi Tato!
W każdym momencie możesz zapisać do nas swoją pociechę.

Rozbudzamy w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie szacunku wobec tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych.

Nasze dzieci potrafią wyrażać siebie w różnorodnych formach twórczości. Kształtują umiejętności: plastyczne, muzyczne, wokalne, aktorskie i taneczne.

W świecie pełnym zagrożeń chcemy wyzwolić u wychowanków pozytywne nastawienie do otaczającego nas świata.


Oferujemy dzieciom naszą wiedzę, doświadczenie, miłą atmosferę i bogatą ofertę edukacyjną.

Ogłoszenia

Drodzy Rodzice

Zgodnie z tradycją w grudniu odwiedza nasze przedszkole św. Mikołaj. Pomóżmy mu zakupić prezenty.... Święty otrzymał pewną kwotę od dyrekcji przedszkola, jednak potrzebuje jeszcze wsparcia od rodziców w wysokości 10 zł na dziecko.

Prosimy o wpłacanie tej kwoty do nauczycieli poszczególnych oddziałów do dnia 30 listopada.

Aktualności

„Dobry początek jest już niemałym osiągnięciem”. /Sokrates/

Nasza wizja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały , śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.


Nasza misja

Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza.
Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.
Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i wychowankom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.